“Kijk, met deze renovatie behalen
wij een CO2 reductie van 87%.”

Liesbeth Lourens, GrienTeam Member

Ons energetische renovatieproject


Bekijk alle LEEF projecten

Wij zijn bezig met de verduurzaming van de wijk de Greiden en deze te versnellen d.m.v. spijtvrije maatregelen en de geregisseerde aanpak door onze energie coöperatie BUITENgewoon duurzaam.
Dit doen wij samen met een aantal partners:

Van Wijnen

• Analyse van de wijk (i.s.m. WDW)
• Menukaart spijtvrije verduurzamingsmaatregelen

Bezoek de website VanWijnen

WDW

• Analyse van de wijk
• Integraal wijkverduurzamingsplan
• Communicatietool

WOAB

• Aanbieden woningabonnement i.s.m. BUITENgewoon Duurzaam

Fryslân Duurzaam

• Identificeren verduurzamingsmaatregelen (i.s.m. Van Wijnen)
• Energiescans woningen

Enber

• Projectmanagement namens de Coöperatie
• Structurering van de financiering
• Opstellen van de business case en verdienmodel coöperatie

Gemeente Heerenveen

• LEEF initiatief
• Monitoren en te adviseren van de LEEF initiatieven

Samenwerkende Heerenveense Energie Cooperatie

SHEC heeft als doelstelling de verduurzaming van de energie opgave binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen te ondersteunen. Die duurzaamheid gaat om, in beginsel, om met name energie gelieerde projecten. Denk daarbij aan projecten die gaan over energiebesparing of duurzame energieproductie.

SHEC maakt via zijn lokale energie coöperaties ook onderdeel uit van een groot netwerk van Friese en Noordelijk lokale energiecoöperaties die samen inkoop en leverantie van gas en elektriciteit doen onder zo duurzaam mogelijke voorwaarden. Die overkoepelende Friese coöperatie heet ‘Us Koöperaasje’. De noordelijke coöperatieve energieleverancier heet Energie VanOns.